برای اولین بار، آژانس بینالمللی انرژی تجدیدپذیر(IRENA) تعداد افراد شاغل در انرژی های تجدید پذیر را  10 میلیون را برآورد کرده است. در سال 2017، 10.3 میلیون نفر در انرژی تجدیدپذیر کار میکردند که 60 درصد آنها در آسیا کار میکردند . از مشاغل انرژی تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی بزرگترین کارفرمای این صنعت بوده است که  با حدود 3.4 میلیون شغل در صدر قرار دارد. 
به گفته IRENA، واقع در ابوظبی ، در سال 2017، انرژی تجدید پذیر انرژی بیش از 500،000 شغل جدید ایجاد کرده است. این افزایش 5.3 درصدی در سال 2016 است. کشورهایی که اکثر مشاغل در انرژی تجدید پذیر  در ان قرار دارند، ایالات متحده، چین، هند، ژاپن، آلمان و برزیل هستند و بیش از 70 درصد از مشاغل صنعت انرژی تجدیدپذیر در جهان را تشکیل می دهند. عدنان امین، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در بیانیه سازمان گفت: "انرژی های تجدید پذیر تبدیل به یک ستون رشد اقتصادی  برای دولت های سراسر جهان شده است، این واقعیت منعکس کننده تعداد روزافزونی شغل های ایجاد شده در این بخش است."

درآمد زایی از برق خورشیدی